Chuẩn bị cho kỳ Clearing Đại Học cùng SI-UK

Chuẩn bị cho kỳ Clearing Đại Học cùng SI-UK

Thứ Tư, 17/08/2016

UCAS Clearing đã được khởi động và với kết quả A-levels được công bố vào hôm nay, điều quan trọng là bạn phải biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu bạn không đạt được số điểm cần thiết hoặc bạn vẫn chưa đăng ký ứng tuyển vào trường đại học Anh Quốc nào.

Bạn sẽ cần đăng ký cho kỳ Clearing nếu:

 • Bạn không nhận được lời mời nhập học nào, hoặc không chấp nhận lời mời nhập học
 • Kết quả thi chưa đủ điều kiện nhập học
 • Bạn ứng tuyển sau thời hạn chót

Khi ứng tuyển với sự hỗ trợ từ tư vấn viên của SI-UK, bạn sẽ nhận được đảm bảo nhập học vào trường trong tháng 09. Chúng tôi sẽ liên lạc với các học viện thay mặt bạn, chỉnh sửa, chấp thuận và theo dõi đơn ứng tuyển của bạn và đảm bảo quy trình sẽ mang lại ít căng thẳng nhất có thể.

Đăng ký buổi tư vấn miễn phí để bắt đầu với đơn Clearing ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen