INTO University of Exeter công bố chương trình dự bị fast track ngành Kế Toán, Tài Chính và Quản Trị

INTO University of Exeter công bố chương trình dự bị fast track ngành Kế Toán, Tài Chính và Quản Trị

Thứ Hai, 07/11/2016

Từ tháng 03/2017, INTO University of Exeter sẽ mang tới chương trình pathway Dự Bị Quốc Tế kéo dài 6 tháng, chuẩn bị cho sinh viên quốc tế vào thẳng Năm 1 của chương trình đại học tại University of Exeter. 

Chương trình mang lại cơ hội cho sinh viên đạt chuẩn có thể hoàn thành chương trình Dự Bị trong 6 tháng và chuyển tiếp vào bậc học đã chọn vào tháng 09. Khoá học bắt đầu khai giảng vào ngày 27/03 và sinh viên sẽ cần đạt 6.5 điểm IELTS để đăng ký.

Sau khi đã hoàn tất chương trình, sinh viên có thể chuyển tiếp vào khoá BSc Kế Toán & Tài Chính, BSc Kinh Doanh, BSC Kinh Doanh & Kế Toán, BA Kinh Doanh & Quản Trị và BA Quản Trị & Marketing tại Exeter.

Bạn quan tâm tới việc ứng tuyển? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay để bắt đầu.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen