University of Exeter mang tới học bổng PhD toàn phần dành cho sinh viên du học tại Vương quốc Anh

University of Exeter mang tới học bổng PhD toàn phần dành cho sinh viên du học tại Vương quốc Anh

Thứ Ba, 22/08/2017

University of Exeter và University of Queensland công bố 10 chương trình học bậc PhD được tài trợ hoàn toàn, cho phép sinh viên xuất sắc tốt nghiệp với bằng PhD kép từ 2 học viện này. 

Có 10 gói học bổng dành cho những ứng viên tài năng nhất, trong đó, 5 gói dành cho University of Exeter và 5 gói còn lại dành cho University of Queensland. Nhóm sinh viên này sẽ có cơ hội theo học tại Vương quốc Anh và Úc, và sẽ tốt nghiệp với văn bằng kép từ cả hai trường. Chương trình tuyệt vời này chi trả cho toàn bộ tiền học phí, cung cấp tiền lương (stipend), tiền du lịch và trợ cấp hỗ trợ đào tạo nghiên cứu cho những ứng viên thành công.

Chương trình PhD kép này mang lại cơ hội tuyệt vời cho những sinh viên bậc tiến sĩ tài năng nhất, để họ có thể làm việc chặt chẽ cùng những nhóm nghiên cứu đẳng cấp thế giới cùng lúc tận hưởng nhiều lợi ích từ việc kết hợp chuyên môn và trang thiết bị có ở cả hai học viện này.

Bạn quan tâm và muốn ứng tuyển? Hạn chót nộp đơn đăng ký là 11 tháng 09, 2017. Bạn có thể khởi động đơn ứng tuyển của mình sớm hơn bằng cách đăng ký buổi tư vấn miễn phí tại SI-UK London hoặc Manchester ngay hôm nay.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen