University of Oxford công bố khoá học trực tuyến mới, ‘Mooc’

University of Oxford công bố khoá học trực tuyến mới, ‘Mooc’

Thứ Tư, 16/11/2016

University of Oxford công bố kế hoạch cho "khoá học trực tuyến mở rộng" mới – hoặc nói ngắn gọn là Mooc – với mạng lưới đại học Hoa Kỳ trực tuyến.

Mooc là khoá học được cung cấp trên mạng internet, không mất phí và dành cho nhiều đối tượng. Các khoá học này đã trở nên khá phổ biến trong vài năm qua, nhưng Oxford chưa cung cấp cho tới lúc này. Trong tương lai, Oxford sẽ điều hành khoá Mooc Kinh Tế với nền tảng trực tuyến edX, được phát triển bởi Harvard University và Massachusetts Institute of Technology.

Sinh viên có thể bắt đầu theo học khoá Mooc "Từ Nghèo đói tới Thịnh vượng: Tìm hiểu Sự phát triển Kinh tế" từ tháng 02/2017.

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen