Đại học York thông báo về học bổng dành cho năm 2020

Đại học York thông báo về học bổng dành cho năm 2020

Thứ Hai, 14/10/2019

Đại học York vừa thông báo học bổng kỳ năm 2020 cho sinh viên quốc  tế bậc Cử nhânThạc sĩ.

York là một trong những trường đại học thuộc nhóm Russell có những nghiên cứu truyền cảm hứng và mang tính đột phá. Nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn Đại học York bởi tỷ lệ hài lòng của sinh viên cao và nhờ khả năng gia tăng cơ hội làm việc của sinh viên qua chương trình khuyến khích phát triển cá nhân. 

Học bổng Vice-Chancellor

 • Mười suất học bổng Vice-Chancellor trị giá £5,000 mỗi năm dành cho sinh viên đạt thành tích cao nhất
 • Dành cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ 
 • Phải đạt AAA ở bậc A level/IB 36 hoặc bằng đại học hạng 1 (hoặc bằng quốc tế tương đương)

Học bổng học tập xuất sắc

 • Hơn 100 suất học bổng 
 • Có giá trị từ £2,500 - £10,000
 • Dành cho bậc Cử nhân và Thạc sĩ

Bạn đang có mong muốn tìm hiểu thông tin về du học tại Đại học York và ứng tuyển vào kỳ năm 2020, hãy chuẩn bị hồ sơ và đặt lịch tư vấn miễn phí với SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Đại học được nhắc đến trong bài viết:

 • University of York

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen