Bài Thi Tuyển Sinh Oxbridge

Các Bài Thi Tuyển Sinh Oxbridge

Các bài thi tuyển sinh Oxbridge sẽ kiểm tra năng khiếu hơn là kiến thức và giúp đỡ các trường đại học hàng đầu phân biệt được các ứng viên xuất sắc và các ứng viên tốt đơn thuần. Các bài thi này đều có trang web với những bài thi trong quá khứ để bạn có thể thực hành.

Các bài thi tuyển sinh của trường đại học Cambridge

Các ứng viên có thể cần học chuẩn bị trước và làm thêm một bài kiểm tra tại buổi phỏng vấn, tuỳ thuộc vào nhà trường.

Các bài thi tuyển sinh của trường đại học Oxford

Trường Imperial College London

Trường University College London

Trường The Royal Veterinary College

Những ai muốn ứng tuyển vào ngành Luật tại King's College London, Đại học Durham, Đại học Glasgow, Đại học Nottingham hoặc Đại học Manchester phải đăng ký thi Bài Thi Tuyển Sinh Quốc Gia Ngành Luật, National Admissions Test for Law (LNAT).

Tư Vấn Oxbridge Cho Bạn

Bạn đang quan tâm tới việc đăng ký các khoá học Oxbridge cấp bậc Đại học và Cao học? Hãy đăng ký buổi tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen