Ứng Tuyển Vào Oxbridge Tại Vương Quốc Anh

Ứng Tuyển vào Oxbridge

Việc nộp đơn vào Oxbridge bao gồm việc lựa chọn trường cao đẳng hoặc đại học. Ứng tuyển vào một trường nhất định được khuyến khích, nhưng bạn cũng có thể nộp đơn ứng tuyển mở. Điều quan trọng là bạn chọn được ngôi trường bạn sẽ thích sống và làm việc, nhưng cũng lưu ý rằng một số trường Oxbridge không có các môn học nhất định.

Tới thăm các trường Oxbridge vào các Ngày Hội Mở vô cùng quan trọng trong việc tìm hiểu khu vực và cuộc sống ở đó sẽ ra sao. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn muốn sống ở khu trung tâm, gần những nơi có thể thao hoặc ca nhạc, hay bạn muốn một cuộc sống yên tĩnh hơn. Các gia sư Oxbridge sẽ luôn vui vẻ gặp gỡ những vị khách tham quan nếu có yêu cầu.

Hạn chót nộp đơn cho trường Oxford hoặc Cambridge là ngày 15 tháng 10.

Các Bài Thi Tuyển Sinh Oxbridge

Dù điểm số rất quan trọng để vượt qua được yêu cầu đầu vào đầu tiên, vẫn có hơn 70% ứng viên Oxbridge được yêu cầu làm bài kiểm tra tuyển sinh. Tìm hiểu thêm chi tiết về các bài kiểm tra tuyển sinh Oxbridge tại đây. Chỉ có một số các khoá học Oxbridge yêu cầu thực hiện bài kiểm tra, và thường thì điều đó sẽ tuỳ thuộc vào nhân viên phòng tuyển sinh.

- Trường Đại học Oxford

Các sinh viên được yêu cầu làm bài kiểm tra trước khi nhận được lời mời phỏng vấn. Nếu nộp đơn vào ngành Luật, sinh viên cần thực hiện bài kiểm tra LNAT trong thời gian nhất định mỗi năm.

- Trường Đại học Cambridge

Ứng viên ngành Y Học và Y Học Thú Y cần thực hiện bài kiểm tra BMAT, và ứng viên ngành Luật cần thực hiện bài kiểm tra Cambridge Law Test.

Quy Trình Phỏng Vấn Oxbridge

Ứng tuyển vào Oxbridge có thể có tới 3 buổi phỏng vấn. Các buổi phỏng vấn Oxbridge khác nhau tại mỗi trường và thông thường, ứng viên sẽ được đưa tài liệu chưa ai thấy để phân tích, ví dụ như một bài thơ cho sinh viên Anh.

Tại Oxford, bạn có thể được "pooled" (chuyển giao hồ sơ cho các trường không thuộc lựa chọn đầu) vào buổi phỏng vấn và gặp gỡ những giáo viên từ các trường khác nhau, trong khi tại Cambridge, bạn chỉ được vào pool sau buổi phỏng vấn ban đầu. Những văn bản viết cũng cần được nộp, và quan trọng là tính nguyên bản và nổi bật của những gì bạn đã được học tại cấp bậc A-level hoặc IB được thể hiện trong đó.

Phỏng vấn Oxbridge cho trường Cambridge và Oxford được tổ chức trong tháng 12.

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Của Bạn

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen