Dịch Vụ Cao Học Oxbridge

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Bậc Cao Học 

Dịch Vụ Oxbridge Bậc Cao Học

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn với việc nộp đơn ứng tuyển vào hai trong số các trường đại học dưới đây, kèm theo một đơn ứng tuyển cho trường thứ ba không nằm trong danh sách. Nếu bạn muốn nộp đơn vào nhiều hơn 02 trường trong danh sách, chi phí phụ trội sẽ là £100 cho mỗi trường. 

 • Giám định hồ sơ của bạn trước khi nộp và xác nhận bạn đủ điều kiện để ứng tuyển
 • Đưa ra lời khuyên về chọn trường và khoá học
 • Cung cấp danh sách các văn bản được nhà trường yêu cầu
 • Biên tập tất cả những văn bản hỗ trợ bao gồm thư giới thiệu cá nhân, CV, thư giới thiệu và bất kỳ tài liệu viết nào khác
 • Điền vào đơn ứng tuyển của trường và theo dõi sau khi nộp
 • Tiến hành một cuộc tập phỏng vấn không có chủ đề cụ thể và đưa ra một báo cáo phản hồi bằng văn bản

Danh sách Oxbridge bao gồm những trường nào?

Đại học

Trường Kinh tế

Gặp Chúng Tôi Ngay Hôm Nay

Mức chi phí cho dịch vụ này là £1,600. Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Oxbridge Bậc Cao Học, hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách đăng ký tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen