Chi Tiết Dịch Vụ Oxbridge Cho Bậc Đại Học và Cao Học

Đơn Ứng Tuyển Oxbridge Bậc Đại Học

Dịch Vụ Oxbridge Bậc Đại Học

SI-UK sẽ hỗ trợ bạn với đơn ứng tuyển vào năm trong số các trường trong danh sách dưới đây tại bậc đại học trong bất cứ kỳ UCAS nào. 

 • Đưa ra lời khuyên về chọn trường phù hợp và khoá học nên chọn, dựa trên điểm số GPA và tỉ lệ thành công
 • Đưa ra lời khuyên về cách xây dựng thư giới thiệu cá nhân
 • Đảm bảo bạn hoàn thành đúng thời hạn các bài kiểm tra bổ sung như GMAT
 • Tiến hành một cuộc tập phỏng vấn không có chủ đề cụ thể với cựu Oxbridge
 • Biên tập tất cả những văn bản hỗ trợ bao gồm thư giới thiệu cá nhân, CV, thư giới thiệu và bất kỳ tài liệu viết nào khác
 • Đưa ra lời khuyên để có thể hoàn tất đơn ứng tuyển
 • Đưa ra lời khuyên giúp bạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn 
 • Điền vào đơn ứng tuyển của trường và theo dõi đơn sau khi nộp

Danh Sách Oxbridge Bao Gồm Các Trường Nào?

Đại học

Trường Kinh tế

Gặp Chúng Tôi Ngay Hôm Nay

Mức phi cho dịch vụ này là £750. Nếu bạn đang quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về Dịch Vụ Oxbridge Bậc Đại Học, vui lòng đăng ký buổi tư vấn miễn phí với chúng tôi ngay hôm nay.

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen