Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính 2020

Các chương trình Kế toán & Tài chính tại Anh Quốc giúp sinh viên chuẩn bị cho ngành nghề tương lai trong các lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh. Các khoá học đề cập tới các chủ đề như tài chính tập đoàn, rủi ro tài chính, quản lý kế toán và sổ sách, cũng như các vấn đề khác trong kinh doanh như vận hành và quản lý nhân sự.

Đâu là Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính? Tìm hiểu thêm ở bảng bên dưới.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Kế toán & Tài chính

Theo học ngành Kế toán & Tài chính tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kế toán & Tài chính, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kế toán & Tài chính

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen