Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kiến trúc 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kiến trúc năm 2020

Văn bằng Kiến trúc tại Anh Quốc sẽ tập trung vào phần thiết kế và vận hành của việc xây dựng các toà nhà. Ngành học này liên quan tới các lĩnh vực công nghệ, thiết kế và lý thuyết. Sinh viên sẽ tận dụng được trang thiết bị tân tiến bao gồm các phòng thí nghiệm để xây dựng vật mẫu (in 3D và cắt laser) và các không gian xưởng độc đáo.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Kiến trúc

Các khoá học tại Anh Quốc được phê chuẩn bởi Royal Institute of British Architects, và sau khi hoàn thành văn bằng đại học ngành Kiến trúc, bạn sẽ đạt được bước đầu tiên trên con đường trở thành một kiến trúc sư chuyên nghiệp.

Theo học ngành Kiến trúc tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kiến trúc tại Anh Quốc, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kiến trúc

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen