Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Sinh học

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Sinh học 2020

Bộ môn Khoa học Sinh học khám phá khoa học đời sống thông qua nghiên cứu sinh học. Sinh viên sẽ tìm hiểu những khái niệm cơ bản và rộng mở về Khoa học Sinh học trong năm học đầu tiên, trước khi tập trung vào một số chuyên ngành khác nhau trong năm học thứ 2 và 3. Nội dung học có thể bao gồm sinh học tế bào, sinh lý học và y sinh học.

Sau khi hoàn thành văn bằng, sinh viên có thể chuyển tiếp vào các lĩnh vực nghiên cứu, y tế và đánh giá môi trường.

Theo học ngành Khoa học Sinh học tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Khoa học Sinh học tại Anh Quốc, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học Anh Quốc ngành Khoa học Sinh học 

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen