Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Máy tính 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Máy tính 2020

Sinh viên ngành Khoa học Máy tính sẽ tìm hiểu về các hệ thống, lý thuyết và thiết kế của mọi khía cạnh từ công cụ tìm kiếm cho tới các phần mềm ứng dụng và mạng xã hội. Khi máy tính ngày càng góp phần quan trọng hơn trong cuộc sống hàng ngày, nhu cầu cho các chuyên gia khoa học máy tính có kỹ năng cũng tăng cao mỗi năm.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Khoa học Máy tính

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ tìm được việc làm trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh và trò chơi, đồng thời lương khởi nghiệp cũng cao hơn so với mức trung bình trên cả nước.

Theo học ngành Khoa học Máy tính tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Khoa học Máy tính, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Máy tính

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen