Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh tế 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh tế 2020

Việc theo học chuyên ngày Kinh tế tại Anh Quốc sẽ giúp sinh viên hiểu rõ những yếu tố kinh tế định hình nên thế giới chúng ta đang sống ngày nay và sức ảnh hưởng tới người giàu và người nghèo. Nội dung học tập trung vào các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế, cùng lúc đó phát triển những kỹ năng cốt yếu như giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu và máy tính.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Kinh tế

Nhu cầu dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này rất cao và lương khởi nghiệp thường cao hơn hầu hết các ngành khác.

Theo học ngành Kinh tế tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kinh tế tại Anh Quốc, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kinh tế

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen