Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Ngôn ngữ Anh 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Ngôn ngữ Anh 2020

Các chương trình học của chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Anh Quốc mang lại sự kết hợp giữa ngôn ngữ, sự sáng tạo và nội dung văn học, phát triển kỹ năng viết sáng tạo, viết văn và giao tiếp miệng cũng như thảo luận phân tích.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Ngôn ngữ Anh

Văn bằng ngành Ngôn ngữ Anh sẽ chuẩn bị cho bạn kỹ năng trong lĩnh vực nghề nghiệp bao gồm giảng dạy, báo chí và marketing.

Theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Ngôn ngữ Anh, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Ngôn ngữ Anh

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen