Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Thời trang 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Thời trang 2020

Các chương trình học ngành Thời trang tại Anh Quốc được phát triển và giảng dạy bởi chuyên gia trong ngành, mang lại cơ hội để sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn, lý thuyết và các kỹ năng quan trọng để thành công trong ngành công nghiệp mang tính cạnh tranh cao này.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Thời trang

Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập tại những công ty thời trang lớn nhất trên thế giới, cũng như tham dự những cuộc thi uy tín trong nước và ngoài nước.

Theo học ngành Thời trang tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khóa học ngành Thời trang, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK tại Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Thời trang

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen