Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y 2020

Khoa học Pháp y là việc thu thập và nhận định chứng cứ liên quan tới khoa học và điều tra tội phạm. Văn bằng tại Vương quốc Anh sẽ mang lại cho sinh viên lý thuyết cốt yếu và sự hiểu biết về chất độc, sinh học và khoa học hiện trường tội phạm, và sinh viên sẽ tận dụng được những trang thiết bị tân tiến kèm tính thực tiễn cao trong việc học.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Khoa học Pháp y

Theo học ngành Khoa học Pháp y tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Khoa học Pháp y, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Khoa học Pháp y

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen