Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kỹ thuật 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kỹ thuật 2020

Những trường Kỹ thuật tại Anh Quốc bao gồm tất cả các khía cạnh của ngành, đó là hoá học, dân dụng, điện, máy tính và kỹ thuật điện. Chương trình học tại Anh Quốc sẽ mang lại cho bạn khả năng và sự tự tin cần có để tiến bước vào những lĩnh vực phức tạp và đa dạng.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Kỹ thuật

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật dễ dàng tìm được việc làm và Anh Quốc tự hào với những ngôi trường Kỹ thuật được xếp hạng cao nhất trên thế giới.

Theo học ngành Kỹ thuật tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Kỹ thuật, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Kỹ thuật

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen