Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Quan hệ Quốc tế 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Quan hệ Quốc tế 2020

Văn bằng Quan hệ Quốc tế sẽ cung cấp kiến thức về các vấn đề quốc tế cốt yếu trên khắp các lĩnh vực rộng rãi như chính trị, giáo dục và tội phạm. Sinh viên được khuyến khích phân tích, giải thích và đánh giá những sự kiện thật trên thế giới trong một môi trường thú vị và được hỗ trợ nhiệt tình.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Quan hệ Quốc tế

Theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Quan hệ Quốc tế, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Quan hệ Quốc tế

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen