Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Luật 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Luật 2020

Chương trình học ngành Luật ở bậc đại học và cao học tại các trường Đại học Anh Quốc sẽ giúp chuẩn bị cho bạn bước vào nhiều con đường nghề nghiệp đa dạng. Các khoá học được thiết kế để mang lại sự linh hoạt, đảm bảo bạn sẽ chuyển tiếp vào những lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Luật

Ngành Luật được giảng dạy chủ yếu thông qua các buổi hội nghị, bài giảng và hỗ trợ học riêng, kèm theo đó là các phòng xét xử mẫu, cho phép sinh viên thực hành trong khung cảnh gần với thực tế nhất.

Theo học ngành Luật tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Luật, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Luật

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen