Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Marketing 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Marketing 2020

Các khoá học Marketing tại Anh Quốc sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực quản lý, PR và các vai trò liên quan.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Marketing

Phân tích, chiến lược và giao tiếp tốt là những kỹ năng cần có để thành công trong ngành Marketing, và điều này, cùng với khả năng áp dụng marketing vào nhiều vấn đề kinh doanh khác nhau để trở thành những sinh viên tốt nghiệp được săn đón cao.

Theo học ngành Marketing tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Marketing, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Marketing

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen