Top 10 Đại học tại Anh Quốc chuyên Điều dưỡng 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Điều dưỡng 2020

Các văn bằng ngành Điều dưỡng tại Anh Quốc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chủ yếu thông qua chương trình thực tập tại các bệnh viện địa phương. Ứng viên đăng ký vào ngành học này cần có kỹ năng tính toán và học hành, cũng như khả năng giao tiếp tốt trong nhóm.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Điều dưỡng

Theo học ngành Điều dưỡng tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Điều dưỡng, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Điều dưỡng

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen