Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Chính trị 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Chính trị 2020

Các văn bằng Chính trị tại Anh Quốc tập trung không chỉ vào chính phủ mà còn vào cách giao tiếp, phát triển và thảo luận giữa ý tưởng và xung đột trong một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Chính trị

Các kỹ năng phê bình và phân tích sẽ tập trung trong nội dung học như lý thuyết chính trị, kinh tế và quan hệ quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm thấy việc làm trong các tổ chức phi chính phủ, chính phủ và chính trị.

Theo học ngành Chính Trị tại Anh Quốc

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành này, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Chính trị

Rank University Location

Source: 2022 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen