Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học 2020

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học 2020

Các khoá học chuyên ngành này tại Anh Quốc tập trung vào những cách tiếp cận một chủ đề phức tạp thông qua những lý thuyết và phương thức cốt yếu. Năm học đầu tiên sẽ tập trung vào các khía cạnh chính của bộ môn, khi bước vào năm thứ hai, sinh viên sẽ đi sâu hơn vào các chủ đề như tâm lý phát triển đạo đức và xã hội.

Xem thêm: Thông tin hướng dẫn ngành Tâm lý học 

Nghề nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp bao gồm tâm lý học lâm sàng, pháp y và thể thao trong khi những kỹ năng chính có thể được áp dụng trong các lĩnh vực nhân sự, quảng cáo và nghiên cứu thị trường.

Theo học ngành Tâm lý học tại Anh Quốc 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các khoá học ngành Tâm lý học, hãy đăng ký tư vấn miễn phí tại SI-UK Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. 

Top 10 Đại học tại Anh Quốc ngành Tâm lý học

Rank University Location

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen