Xếp hạng ngành học của các trường Đại học Anh Quốc 2020

Xếp hạng ngành học của các trường đại học Anh Quốc 2021

Hãy chọn một ngành học trong danh sách dưới đây để tìm 10 trường đại học hàng đầu tại Anh Quốc  trong lĩnh vực tương ứng năm 2021.

Sau khi danh sách hiện ra, bạn có thể nhấp vào tên của từng trường để tìm hiểu thông tin chi tiết các khoá học, dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế, nhà ở và bảng xếp hạng các trường.

 

Thông tin xếp hạng sẽ hiển thị tại đây

Studying in the UK

 My consultant was very helpful and motivating. She helped me every step of the way, even when the deadline was so close. I feel I could not have done it without her. I'd highly recommend this service to any and all of my many friends interested.  

Nguyen Thi Mai Hoa Entrepreneurship at Goldsmiths, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen